Paul Soete , geboren te Molenbeek, was CEO van Agoria van november 2001 tot mei 2014 , na er sinds 1984 de functies van Directeur van het sociaal departement te hebben uitgeoefend . In het kader van die functies oefende hij meerdere mandaten uit ondermeer in het directiecomite en de raad van bestuur van het VBO, in het beheerscomite van de RSZ en van de RVA, in de Rvb van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen , van Orgalime ( European Engineering Industries Association ) , de Attentia groep ( HR services), Sirris ( competentiecentrum van de technologische industrie) en zetelde in meerdere paritaire comités .
Na 2015 was hij actief als zelfstandig consultant in Industrial Relations . In dat kader werkte hij samen met het advokatenkantoor Tilleman Van Hoogenbemt en was hij verantwoordelijke IR bij Brussels Airlines . Sinds 2016 is hij Voorzitter van het Beheerscomite van de RSZ en lid van het Europees Economisch en Sociaal Comite , waar hij in de eerste plaats de sociale zaken opvolgt . Van 2020 tot 2023 was hij in dat kader voorzitter van de ad hoc groep Immigratie en Integratie en sinds april 2023 van de ad hoc group on Fundamental Rights and the Rule of Law .
Samen met Manou Doutrepont van het Social Dialogue Network verzorgt hij sinds begin 2022 de wekelijkse sociale actua toegespitst op de sociale dialoog ( website van Social dialogue network)

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookShare on Google+