Category: pensioen

Poen voor het betalen van pensioen (bis)

 

Of ‘ The postman always rings twice’

Mijn eerste ervaringen als gepensioneerde met de verschillende mogelijke betalingswijze van het pensioen kon U lezen in mijn blog van 25 september . Daar kwamen wel wat reacties op . Van volgers die hun sympathie of verwondering uitdrukten , maar ook iets officieler . Van de Ombudsdienst van Pensioenen, van de Rijksdienst voor Pensioenen en van Bpost . De Ombudsdienst beschouwde mijn column en bijhorende tweet als een verzoek, ging de zaak onderzoeken en bevestigde dit per brief . De Rijksdienst voor Pensioenen vroeg mijn rekeningnummer , om rechtstreeks te kunnen storten . En Bpost zond een mail om te preciseren dat ik met de RVP contact moest opnemen om een rechtstreekse storting gratis op mijn rekening te krijgen . Overigens vond Bpost de 4 euro per overschrijving een zeer redelijk tarief .

Sterk onder de indruk was ik van de Ombudsdienst van Pensioenen . Op 2 oktober al kreeg ik een mail met een omstandig verslag van hun onderzoek van mijn dossier . Daaruit bleek dat ik mijn persoonlijk bankrekeningnummer indertijd correct had opgegeven , maar dat het verkeerd was verwerkt in de dienst . Dat ik daarom een betaling kreeg via assignatie . En dat de Rijksdienst nu bij mijn bank ging vragen de gegevens na te kijken . Zodra de bank de inlichtingen zou geven , zou de storting naar het eigen nummer gebeuren . De kosten aangerekend door Bpost waren het probleem van Bpost , en ik kreeg de gegevens van de ombudsman van de post doorgespeeld .

Mijn dubbele conclusie op dat vlak . De Ombudsdienst van Pensioenen werkt prima . Twitter is een sterk medium . En ook Bpost volgt twitter .

En natuurlijk ben ik benieuwd of ik volgende keer een rechtsteekse storting krijg op eigen rekeningnummer, of toch …

Want net voor 2 oktober toen ik de mail van de ombudsdienst ontving , namelijk op 30 september , belde de postbode aan . Met een doorschijnend plastic zakje met daarin het pensioengeld , in briefjes en in munten . Of hij alleen was , vroeg ik , want vorige keer waren ze met twee . Neen , hij was niet alleen , er was iemand mee in opleiding , maar die bleef op straat . Bij de twee scooters met Bpostbakje . Het werd trouwens tijd dat ze iemand mee stuurden in opleiding , vond hij, want hij was al meer dan 20 jaar op de baan . En dat begon te wegen . Tellen en electronisch tekenen was er deze keer niet meer bij , gewoon voor dat zakje aftekenen . En zonder kosten . Het is dus weer anders dan vorige keer , zei ik . En in november zal het weer veranderen, zei hij . Maar hoe, dat wist hij niet . En gaf daarbij de indruk dat niemand dat wist .

Dat maakt me natuurlijk benieuwd . Belt de postman een derde keer ?

Paul Soete

Poen voor het betalen van je pensioen

Sinds juni dit jaar ben ik ingelijfd in het leger van de pensioenontvangers . Bij de 1,9 mio personen die in 2013 al pensioen ontvingen . Let wel , ik stort nog wat bijdragen , maar voor het eerst zijn die kleiner dan de pensioenontvangsten . Tot vandaag heb ik dat maandelijks wettelijk pensioen op 3 verschillende wijzen ontvangen . De eerste keer trok ik met het bericht van de postbode – ik ben langs geweest maar heb U niet thuis bevonden – naar het lokaal postkantoor . Daar kreeg ik een af te tekenen postassignatie , enkele muntstukken en een plastic kaart , waarmee ik in een belendende ruimte het maandbedrag in briefjes uit de automaat kon krijgen . De maand daarop was ik thuis en belden twee vriendelijke postbeambten aan . Man en vrouw in zomertenue met de bestelwagen voor de deur
. Ze vroegen de identiteitskaart en lieten me op hun electronisch toestel ondertekenen voor een geheel
van briefjes en munststukken die in een plastic doorzichtig zakje vooraf waren ingepakt . Natuurlijk werd het geld eerst op een tafeltje geteld . Hoeveel mensen ze op deze wijze per dag zouden bedienen , vroeg ik . Een stuk of acht was het antwoord .

De derde keer trok ik opnieuw naar het postkantoor , mijn afspraak met het bpost-duo had ik gemist . Een vriendelijke beambte legde me uit dat ik het geld ook op een rekening kon laten storten . Bvb op een rekening bij bpost . Maar gezien ik enkel geinteresseerd was in een storting op mijn rekening bij een andere bank , zou me dat ietsje meer dan 4 euro kosten . Per maand bevestigde hij op mijn vraag . Ik liet het toch maar doen en enkele dagen later ontving ik het bedrag min de bpost-kost .

Als ik nu de drie formules van betaling rangschik volgens de kost voor de post, dan lijkt me het overschrijven – een kwartierje werk voor de beambte – de goedkoopste . En ontegensprekelijk het aan huis brengen , na vooraf de cash per persoon te hebben behandeld , met de transportkosten en de begeleiding door 2 personen , minstens 10 keer zo duur . Voor de pensioenontvanger is thuis wat cash ontvangen , zonder naar de automaat te moeten lopen , op het eerste zicht wel de meest comfortabele . Waarom die duurste en comfortabele formule dan nog promoten met een negatieve incentive door kosten aan te rekenen wanneer het bedrag wordt doorgestort op een niet bpost rekening ? Tenzij dit het beslissend argument zou zijn om een rekening bij bpost te openen . Dan is het een techniek die minstens de wenkbrauwen doet fronsen . Daarmee zit bpost ongeveer op niveau van sommige vakbonden , die voor de uitbetaling van bijkomende voordelen aan niet gesyndikeerde personen administratiekosten aanrekenen .Het is een niveau dat ik sinds lang niet als eigentijds beschouw ;

Paul Soete

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑