In de belangrijke Metalektro  sector ( grootmetaal 150 à 170 000 werknemers)  werd op 13 mei 2024 een akkoord gevonden over een voorstel van cao die zou lopen van 1 juni 2024 tot einde 2025 . Globaal worden loonsverhogingen voorzien van 9 % ( 2,75 % op 1 juni 2024 , 3,25 % op 1 januari 2025 en 3 % op 1 juni 2025 ) . Het ten laste nemen door de werkgevers van de verhoogde pensioenpremie voor werknemers wordt nog voortgezet tot 1 januari 2025 en dan gestopt . Tevens werden afspraken gemaakt om gemeenschappelijk de sector en haar belang te promoten op alle vlakken .

Inmiddels blijft de situatie in kleinmetaal geblokkeerd ( op basis van FME bericht 14 mei)